Selvsalg (uden om ejendomsmægler) 

(sælger og køber har selv fundet hinanden)

  1. Endelig forhandling af aftalegrundlaget med køber
  2. Indhentelse af alle dokumenter til aftalegrundlaget, herunder tilstandsrapporter m.v.
  3. Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring og sælgeransvarsforsikring
  4. Udarbejdelse af købsaftale og Oplysning om Fortrydelsesret
  5. Udarbejdelse af digitalt skøde og refusionsopgørelse
  6. Anmodning om indfrielse af pantehæftelser via sælgers bank
  7. Frigivelse af købesum ved endeligt, tinglyst, anmærkningsfrit skøde.

Pris inkl. moms  kr. 12.500,00

(Hertil kommer et gebyr for en ejendomsdatarapport og omkostninger til rapporter.
Køber betaler normalt tinglysningsafgiften.)

Ring og drøft muligheden med os på:

+45 26 11 25 91